Proteinové komplexy udržující stabilitu chromosomů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: NCBR
Lektoři: doc. Jan Paleček, Dr.

Popis:

 

Chromosomy jsou tvořeny nejenom DNA, ale množstvím různých proteinových komplexů. Pro organizaci a udržování struktury chromozomů jsou nezbytné tzv. SMC komplexy (Structural Maintenance of Chromosomes). Jejich nedostatečná funkce má za příčinu mnohá onemocnění. Mezi tyto komplexy patří i tzv. SMC5/6 komplex, který se podílí na segregaci chromosomů a opravě poškozené DNA. Molekulární mechanismy působení komplexu však nejsou příliš objasněny. Úkolem studenta bude analyzovat komplexy SMC5/6 pomocí biochemických, genetických a molekulárně biologických technik.