Evoluce receptorů sloužících pro vstup virů do buněk netopýrů

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Detašované pracoviště Studenec
Lektoři: Mgr. Markéta Harazim

Popis:

Netopýři slouží jako přirození hostitelé široké škály virů způsobujících onemocnění smrtelná pro většinu savců včetně člověka. Netopýři jsou přirozenými hostiteli nebo mezihostiteli například virů čeledi Filoviridae, způsobujících hemoragické horečky Marburg a Ebola, čeledi Coronaviridae, způsobující letální respirační syndromy nebo čeledi Rhabdoviridae, spojované s onemocněním vzteklinou. Schopnost virů infikovat buňky hostitele je závislá na koevolučním vývoji viru a jeho hostitele. Charakterizace koevolučních vztahů může přispět k identifikaci přirozeného hostitele konkrétních virů stejně jako k pochopení molekulárního mechanismu vstupu virů do buněk. Změny ve struktuře buněčných receptorů mohou ovlivňovat schopnost virů infikovat buňky hostitele, míru virové infekce i celkovou reakci hostitelů na virovou infekci. V rámci projektu bude student pracovat s DNA netopýrů, získá sekvence genů vybraných receptorů pro vstup virů do buněk a na základě sekvencí zhodnotí variabilitu a fylogenetické vztahy mezi sekvencemi jednotlivých receptorů. Laboratorní analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.   impact of bat genetic diversity on theirLaboratorníLaboratorní

analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.Laboratorní

analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

analýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.

pracoanalýza bude probíhat na pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci.potential to serve as

natural host

s of viruses

.

Although

bat

-

borne viruses include causative agents of diseases lethal

to humans, we lack information about the virus

-

bat interaction. The project will investigate the

genetic variability

of the viral cell entry receptors

using

next

-

generation sequencing methods

.

T

he

sequencing

results will be analyzed using bioinformatics methods including

protein

structure modelling

.

The viral cell entry receptors might influence the outcome of viral

infection in bats in comparison to other mammalian host species and the

molecular interactions

will be modelled

by protein docking. The differences in interaction and affinity of the viral

proteins and cellular receptors in bats and other mammal

s

may provide insight

s

into differences

in the disease outcome.

The

results

of the

project will

enhance

the current knowledge of

the

diversity of receptors used by

bat

-

borne viruses

and

virus

-

host

molecular interactions

.