Evoluce repetitivní DNA

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: SYMBIT
Lektoři: Mgr. Vratislav Peška, Ph.D.

Popis:

Veřejně dostupná a naše vlastní sekvenční data, včetně těch získaný v předešlém ročníku SOČ, nám umožňují zabývat se evolucí z hlediska repetitivní DNA. Tento postup přináší výhodné spojení klasické fylogenetiky, která využívá morfologické znaky a sekvence jednotlivých genů jako fylogenetické markery.
 
V této práci bude testován originální přístup využívající celogenomová data, hlavně repetice, pro vyhledávání fylogenetického signálu mezi porovnávanými rostlinnými a živočišnými druhy.
 
Řešitel se naučí pracovat s odbornou literaturou, bude se učit samostatné práci a bude zasvěcen do moderních molekulárně biologických a cytogenetických metod, např. získávání a zpracování sekvenčních dat nové generace, design sond a jejich použítí v hybridizačních pokusech a mikroskopii.
 
Osvojené dovednosti může později zúročit ve vědecké či pedagogické kariéře, diagnostice nebo forenzní praxi.