Vytvoření podvrhů 2D/3D obličeje

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů - Výzkumná skupina STRaDe
Lektoři: Ing. Tomáš Goldmann
Studenti: Natálie Kučerová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je vytvořit falzifikát tváře pro autentizaci osoby podle 2D a 3D obličeje. Testování falzifikátu bude probíhat na vybraných senzorech.

V případě úspěšného vytvoření falzifikátu by měl být výstupem práce popis techniky, kterou byl falzifikát vytvořen. Dále pak popis signifikantních části obličeje na které senzor nejvíce reaguje. V případě neúspěchu, pak podrobný popis možných příčin neúspěchu.