Ixodes ricinus jako zdroj infekčních onemocnění pro zvířata i lidi

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Lektoři: doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
Studenti: Ema Sošková - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Cílem této práce bude sběr klíšťat a detekce původců (Rickettsia helvetica, Anaplasma phagocytophilum a Borrelia burgdorferi s.l.) vyznamných infekcí. Student se pod vedením školitele bude účastnit sběru klíšťat metodou vlajkování na vybraných lokalitách ČR. Během roku 2019 je plánováno několik sběrů klíšťat (jaro-podzim, 1x za 14 dnů), student se bude účastnit vlajkování dle vzájemné dohody. Následně bude student používat metody molekulární biologie (izolace DNA, PCR, gelová elektroforéza) k detekci vybraných původců infekčních onemocnění přenášených klíšťaty na Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat, VFU Brno.

Určeno pro studenta, který se nebojí klíšťat a práce v terénu i v laboratoři, má zájem o získání praktických zkušeností s metodami molekulární biologie. Zpracování literárního přehledu vyžaduje znalost angličtiny.