Příprava krystalů perovskitů pro fotovoltaické aplikace

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Popis:

Práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci vlastností krystalů perovskitů. Tyto materiály jsou v současné době využívány  k přípravě fotovoltaických článků s poměrně vysokou účinnosti přeměny sluneční energie (více jak 20 %). Student se tak naučí připravovat krystaly perovskitů a mimo jiné i jejich tenké vrstvy různými depozičními technikami. Dále se seznámí s metodami  elektrické a optické charakterizace. Výsledkem práce bude krystal o rozměrech až 1 cm..