Vývoj hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav mikroelektroniky
Lektoři: Martin Šťáva

Popis:

Cílem práce je návrh a výrobu vývojové desky (hardware) pro urychlování výpočetně-náročných softwarových algoritmů – např. šifrování, konvoluce, komprese videa a jiných algoritmů především z oblasti „digital signal processing“ (DSP).

****

Téma spadá do oblastí mikroelektroniky, počítačového inženýrství, popř. informačních technologií. Nevyžaduje cestování mimo Brno.

****

Od studenta je požadována schopnost navrhovat a kreslit elektronická schémata a desky plošných spojů (DPS) v některém návrhovém systému (např. OrCAD, EAGLE, Formica aj.), základní znalosti o fungování napájecích pulzních zdrojů a alespoň pasivní znalost anglického jazyka na úrovni B1 (CEFR).

****

Očekávaným výstupem je vývojová deska obsahující jedno FPGA (M) s možností implementace hard procesoru nebo soft procesoru a další akcelerační FPGA (A) připojená k M přes některou ze sériových sběrnic (např. PCI Express, SPI apod.), ethernetové rozhraní připojené k M, podpůrné obvody a napájecí zdroj.

****

Studenti mohou očekávat uvedení do problematiky, přístup k návrhovému systému Cadence (OrCAD), výpomoc s výrobou, osazením a oživením vývojové karty, výpomoc s výpočetními jádry a s implementací hardwarové části.