Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav mikroelektroniky
Lektoři: Martin Šťáva

Popis:

Cílem práce je vytvoření výukového počítačového modelu obloukové lampy, která byla předchůdcem dnešních žárovek a zářivek, a to konkrétně modelu plzeňské obloukové lampy (tzv. plzeňské obloukovky), jejímž konstruktérem a „vynálezcem“ byl Ing. Fr. Křižík, Dr. techn. h. c. Počítačový model bude vytvořen v Adobe Flash v jazyce ActionScript (popř. v jiném objektově-orientovaném programovacím jazyce) a bude sloužit jako grafická učební pomůcka k provádění historických experimentů a k předvádění fyzikálních principů z oblasti elektřiny a magnetismu.

****

Téma spadá do oblastí grafického designu, programování a didaktiky přírodních věd a techniky; nevyžaduje cestování mimo Brno. Práce je určena buď pro jednotlivce, anebo lépe pro skupinu dvou studentů – jeden student pro programování funkcionality, druhý student pro vytváření grafiky. Téma je vhodné (nejen) pro studenty, kteří se chystají studovat vysokou školu se zaměřením na odbornou informatiku či fyziku, na elektrotechniku, na informační technologie nebo na příslušné učitelské obory.

****

Od studentů je požadována alespoň středně pokročilá znalost Adobe Flash a programovacího jazyka ActionScript (popř. jiného objektově-orientovaného programovacího jazyka), znalost práce s grafickým výstupem na obrazovku a alespoň základní fyzikální znalosti z elektřiny a magnetismu; vhodný (nikoliv však nutný) je i zájem o dějiny přírodních věd či techniky.

****

Očekávaným výstupem je výukový počítačový model plzeňské obloukové lampy v jazyce ActionScript v Adobe Flash (popř. v jiném objektově-orientovaném programovacím jazyce) s grafickým výstupem, s vysvětlujícími komentáři a interaktivním uživatelským rozhraním k předvádění fyzikálních principů z oblasti elektřiny a magnetismu.

****

Studenti mohou očekávat uvedení do problematiky, poskytnutí dokumentace a konzultace k plzeňské obloukovce, přístup k vývojovému prostředí Adobe Flash, zajištění případné cesty do Muzea Františka Křižíka v Plánici, případné zajištění pravidelných návštěv vyučovacích předmětů o pokročilém programování v Adobe Flash a o vytváření pokročilé grafiky v Adobe Flash.