Digitální 3D rekonstrukce vybraných reliktů římských stavebních struktur z prostoru středního Podunají

Instituce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů
Lektoři: Mgr. Marek Vlach, PhD.

Popis:

Práce je zaměřena na realizace digitální třídimenzionální rekonstrukce vybraných (dle úrovně komplexity) stavebních reliktů na základě výsledků archeologických pramenů. V první řadě se jedná o relikty architektury římského vojenského prostředí, s důrazem na stopy římské vojenské přítomnosti na barbarském území středního Podunají. Cílem práce je kromě vytvoření vnější podobny rekonstruovaných objektů různého typu také případné zpracování interiérů. Výstupy bude tvořit kromě samotných modelů série tematických statických a dynamických vizualizací ve vysokém rozlišení.