Brněnská přehrada a úpravy vybrané části jejího okolí

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: UTOK
Lektoři: prof, Ing. Miloslav Šlezingr, Dr.

Popis:

Krásy krajinného inženýrství - projekt spočívá v návrhu krajinné úpravy na jakékoli - i studentem dodané -  téma. Jako příklad je možno uvést návrh námětu na úpravu parku, nevyužitého volného prostranství apod.

Pokud nebude konkrétní nápad, nabízím téma : Brněnská přehrada a úpravy vybrané části jejího okolí se zaměřením na úpravu porostů a pláží včetně možné ochrany zde zdejší flory a fauny