Bezpečnostní dopady politické korupce

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra politologie
Lektoři: Mgr. et mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Studenti: Markéta Macenauerová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Student(ka) na základě existující literatury a primárních pramenů analyzuje vybrané bezpečnostní dopady politické korupce v určitém regionu. Výběr regionu a užšího zaměření tématu (např. na důsledky envirnomnentální degradace, zvýšení rizika ozbrojeného konfliktu, bezpečnost staveb atd.) proběhnou po dohodě dle konkrétního zájmu žadatele.