Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele?

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.

Popis:

Náplň práce vzejde z naší společné konzultace a bude vycházet z tvého aktivního zájmu o ornitologii a z tvých dosavadních zkušeností. Pod vedením školitele se prakticky seznámíš se základy vědecké práce (práce s odbornou literaturou, analýza dat, interpretace výsledků, psaní odborného textu aj.). Měl(a) bys zvládat samostatnou práci v terénu, poznat v přírodě alespoň běžné druhy ptáků a porozumět odbornému textu (literaturu, pomocnou ruku a odborné zázemí poskytne školitel). Přihlaš se prosím co nejdříve, aby bylo možné včas naplánovat a zrealizovat práci v terénu. Lokalita a množství času, který bude třeba v terénu strávit, se budou odvíjet od zvoleného tématu a tvých možností. Po domluvě lze místo terénní části zpracovávat již existující data.