Tvorba čtyřřetězcových sekundárních struktur v regulačně důležitých oblastech genomu

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.
Studenti: Michal Jaroš - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis:

Úseky DNA bohaté na guaniny nebo cytoziny mají za určitých podmínek tendenci přijímat nekanonické sekundární struktury - guaninové kvadruplexy nebo cytozinové i-motivy. Zajímavé je, že tyto oblasti se nevyskytují v genomu náhodně, ale jsou umístěny spíše v regulačně důležitých oblastech genů a onkogenů a v telomerách. Existují důkazy, že tyto DNA struktury existují v živých buňkách a hrají důležitou roli v biologických procesech, jako je replikace, regulace (onko)genové exprese a správná funkce telomer. Proto se tyto čtyřřetězcové struktury staly nadějným prostředkem v oblasti lékařské chemie. Pomocí metod spektroskopie cirkulárního dichroismu, UV absorpční spektroskopie a polyakrylamidové gelové elektroforézy bude studován vznik a stabilita čtyřřetězcových struktur regulačně důležitých úseků lidské genomové DNA v závislosti na jejich primární struktuře.