Testy primární hemostázy a jejich využití v praxi.

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení klinické hematologie
Lektoři: RNDr. Magda Popelová, Ph.D.
Studenti: Jiří Fišer - Gymnázium Brno-Řečkovice

Popis:

Primární hemostázaje proces, který vede k vytvoření primární hemostatické zátky.Fibrinová zátka uzavře porušenou cévní stěnu a zastaví tak krvácení. Primární hemostázy se účastní cévní stěna a trombocyty.
V případě patologické funkce trombocytů dochází ke vzniku trombózy nebo naopak ke krvácivým projevům. Pokud má pacient zvýšenou funkci (agregabilitu) trombocytů, lze také cíleně navodit jejich útlum pomocí antiagregačních látek. Všechny funkce trombocytů lze laboratorně testovat. Práce bude přehledným souhrnem aktuálně dostupných testů primární hemostázy, výzkumná část se bude zabývat prováděním konkrétních testů pro sledování léčby antiagregancii u pacientů s trombotickými projevy (infark myokardu, plicní embolie atd.) s následným doporučením pro praxi.