Mechorosty CHÚ v městě Brně

Instituce: Moravské zemské muzeum
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: botanické oddělení
Lektoři: RNDr. Svatava Kubešová

Popis:

Průzkum mechorostů (mechy, játrovky) na vybraném maloplošném chráněném území v městě Brně nebo jeho blízkém okolí. Sběr vzorků v terénu při několika návštěvách území, následuje určování s mikroskopem, práce s literaturou, shromáždění dalších údajů, zpracování získaných údajů a sepsání SOČky.