Prohřešky médií proti etice

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnlistiky
Lektoři: Mgr. Pavel Sedláček

Popis:

Práce představí příklady etických pochybení médii. Tyto prohřešky vztáhne nejen k etickým pravidlům jednotlivých mediálních producentů, ale také k cílovému publiku médií.