Superzemě - účinek zvýšené gravitace na růst rostlin

Instituce: S.A.B. Aerospace s.r.o.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: S.A.B. Aerospace s.r.o.
Lektoři: Ing. Tomáš Ridoško
Studenti: Martin Kopecký - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Exoplanety jsou planety, které se nachází mimo sluneční soustavu. Zároveň obíhají kolem své hvězdy v ideální vzálenosti pro vznik tekoucí vody na povrchu, tzv. obyvatelná zóna. Terestrická exoplaneta, která hmotností přesahuje desetinásobek hmotnosti Země, se nazývá Superzemě.

Úkolem studentů v práci SOČ bude navrhnout a sestrojit zařízení (odstředivku), která bude simulovat pomocí odstředivé síly vliv zvýšené gravitace na růst vybraných rostlin. Bude analyzována například schopnost rostlin příjimat težké kovy při zvýšené gravitaci. Vypěstované rostliny budou podrobeny analýze ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

Pokud se jednou z lidstva stane meziplanetární druh a budeme uvažovat i o osidlování planet mimo naší sluneční soustavu, je důležité vědět, jaký vliv bude mít působení gravitace na rostliny a organismy. Experimenty při stavu beztíže, v mikrogravitaci, nebo ve snížená gravitaci jsou již prováděný například na ISS nebo na měsíci. Experimenty při zvýšené gravitaci jsou ale vzácné.