Kritické myšlení středoškoláků a informace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnlistiky
Lektoři: Mgr. Pavel Sedláček

Popis:

Práce naznačí, jak vybraní studenti (ne)kriticky přistupují k přijímání a sdílení informací. Teoretickou oporou práce je odborná literatura na dané téma, praktickou složkou práce jsou rozhovory k dané oblasti.