Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin v kontejnerech

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta zahradnická
Další údaje o pracovišti: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Lektoři: doc.Dr.Ing. Petr Salaš

Popis:

Mykorhiza je zajímavý a nedoceněný symbiotický vztah mezi houbou a rostlinou. Student si založí experimenty, bude je sledovat a vyhodnocovat vizuálně i s využitím mikroskopu. Musí také zvládnout teoretické základy této problematiky.

Pokus bude založen u modelových rostlin - opadavých keřů v kontejnerech. Student bude sledovat vývoj rostlin a později i stupeň kolonizace kořenů mykorhizními houbami..