DNA markery rezistence k biotickým faktorům u zeleniny

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

Popis:

V rámci SOČ se zájemce (student) bude zabývat praktickou aplikací metod molekulární biologie (genetiky) u vybraných zástupců (čeledí) zelenin za účelem testování DNA markerů rezistence vůči vybraným biotickým faktorům (viry, bakterie, apod.). Čeleď a původci biotického stresu mohou být specifikovány na základě konzultace, resp. zájmu studenta. V praktické části se student seznámí se základními metodickými kroky v laboratoři molekulární genetiky: izolace DNA, PCR, elektroforéza a praktická interpretace výsledků. V rámci práce se předpokládá spolupráce se subjekty, jako jsou SEMO, a.s. Smržice nebo MoravoSeed, a. s. Mikulov odkud bude získáno osivo vybraných zástupců. Je předpoklad, že výsledky práce budou následně i prakticky využity v rámci šlechtění daného druhu zeleniny.