Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav chemie
Lektoři: doc. Mgr. Petr Taborsky, Ph.D.
Studenti: Gabriela Vlková - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Navržená práce bude zahrnovat měření emisních a excitačních spekter vybraných derivátů fluoresceinu (a případně jiných látek).  Zejména bude studován vliv různých rozpouštědel (zejména vody a tzv. těžké vody) na spektrální vlastnosti látek. Experimenty budou prováděny na spektrofluorimetru s xenonovou lampou a podle možnosti bude využita i metoda časově rozlišené luminiscence (TCSPC).