Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Vysoké učení technické v Brně
Lektoři: Ing. Andrea Hurčíková, PhD.
Studenti: Jakub Schimmer - Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Popis: Studentka bude pracovat v laboratoři Biokoloidů na Fakultě chemické, Vysoké učení technické v Brně. Student sepíše rešerši o dané problematice a naučí se obsluhovat densitometr DSA 5000M. Praktická část bude spočívat v přípravě vzorků o různých koncentracích a změření ultrazvukové rychlosti a hustoty. Následné zpracování dat a vypočítání stlačitelnosti vzorků.