Alginát a měření jeho hustoty v roztocích

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Vysoké učení technické v Brně
Lektoři: Ing. Andrea Hurčíková, PhD.
Studenti: Barbora Boháčová - Střední průmyslová škola chemická

Popis: Student bude pracovat v laboratoři Biokoloidů na Fakultě chemické, VUT. Student sepíše rešerši o dané problematice a naučí se obsluhovat densitometr DSA 5000M. Praktická část bude spočívat v přípravě vzorků alginátu o různých koncentracích a změření ultrazvukové rychlosti a hustoty. Následné zpracování dat a vypočítání stlačitelnosti vzorků.