Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: UEB
Lektoři: Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D
Studenti: Hana Slámová - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Biologické hodiny živočichů známé také jako udržování cirkadiánních rytmů jsou příčinou správné funkce fyziologických dějů, ale i nemocí. To, že chod hodin je citlivý i na slabá magnetická pole je podloženo několika významnými pracemi provedenými ovšem pouze na hmyzu. Pracoviště vedoucího zahajuje pilotní experiment na savčím modelu. Účast studenta na behaviorální práci na modelu myši umožní zapojit se do výzkumného úkolu základního výzkumu s potenciálním medicínským dopadem.