Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Biofyzikální ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: Oddělení molekulární biofyziky a farmakologie
Lektoři: Mgr. Vojtěch Novohradský, Ph.D.
Studenti: Marie Švitelová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Protinádorová terapie je jedním z nejrychleji se vyvíjejících odvětví současné vědy. Ukazuje se, že studium mechanismu působení látek s potenciálně cytostatickým účinkem výrazným způsobem posouvá možnosti léčby onkologických onemocnění. Současné terapeutické přístupy se velmi rychle zdokonalují, avšak vzhledem ke komplexnosti rakovinného onemocnění vyvstává stále spousta otázek, jež je třeba metodami základního výzkumu odhalit. SOČ bude zaměřena na získání základního povědomí práce ve vědecké laboratoři s možností přístupu k nejmodernějším technikám molekulární biofyziky a farmakologie.