Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Popis: Cílem práce je vytvořit soupis rostlinných druhů rostoucích ve vinicích vybrané vinařské obce. Dále zhodnotit význam vyskytujících se druhů rostlin z pohledu ekosystému a ochrany přírody. Řešitel se naučí základní metody botanického výzkumu v terénu a následné zpracování získaných dat, dále se naučí poznávat druhy rostlin v různých vývojových fázích, základům tvorby herbářů, dále bude seznámen s problematikou vinařského zákona a s metodami monitoringu vegetace.