Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Biologický ústav
Lektoři: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Studenti: Linda Cetlová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Maligní melanom je zhoubné nádorové onemocnění, jehož incidence v České republice vzrostla za posledních třicet let pětinásobně. Stávající možnosti terapie pokročilých metastatických stadií melanomu jsou omezené a jejich prognóza je nepříznivá. V našich předchozích experimentech jsme identifikovali pyridinyl imidazolové sloučeniny jako nové inhibitory několika signálních drah důležitých pro růst a přežití buněk melanomu. Mimoto jsme také nalezli několik synteticky letálních kombinací těchto látek s jinými nízkomolekulárními inhibitory, jež účinně zabíjely buňky melanomu s mutací onkogenu BRAF. Cílem tohoto projektu je ověřit účinnost identifikovaných kombinací inhibitorů na širším panelu nádorových linií obou hlavních genomických subtypů melanomu, tj. s onkogenními mutacemi BRAF a NRAS, a pokusit se experimentálně objasnit mechanismus zodpovědný za pozorovanou syntetickou letalitu.