Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Biologický ústav
Lektoři: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
Studenti: Karolina Kubová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Maligní melanom je agresivní nádorové onemocnění, jež jen vzácně odpovídá na standardní chemoterapii či radioterapii. Cílená terapie tohoto nádoru se zaměřuje zejména na signální dráhu kinázy ERK, která je ve většině případů aktivována mutacemi onkogenů BRAF nebo NRAS. Inhibitory BRAF mohou zbrzdit postup onemocnění, většinou je však nedokáží vyléčit. Checkpoint kináza 1 (Chk1) je enzym, který se podílí na kontrole buněčného dělení a reguluje odpověď buňky na poškození DNA. Naše nové výsledky naznačují, že nízkomolekulární inhibitory Chk1 dokáží účinně zabíjet buňky maligního melanomu, zejména pokud jsou kombinovány s některými cytostatiky nebo s inhibitory vybraných buněčných signálních drah. Cílem tohoto projektu je ověřit účinnost identifikovaných kombinací inhibitorů na panelu nádorových linií zahrnující oba hlavní genomické subtypy melanomu a pokusit se experimentálně blíže objasnit mechanismus zodpovědný za indukci buněčné smrti.