Hospodářské zázemí skalního hradu Skály

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Archeologický ústav AV ČR, Brno
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
Studenti: Karolína Halasová - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis:

Skalní hrad Skály je nejen unikátní stavbou, která nemá obdoby ve střední Evropě, ale i za celkem krátkou dobu trvání 70 let měl bohatou historii, kde v posledním desetiletí existence se stal husitským hradem, kde žilo až 500 husitů, kteří byli podporováni Vilémem z Pernštejna. Student bude zkoumat hospodářství z nálezů osteologického materiálu a literárních pramenů, a to jak za dob pánů ze Skal, tak i za dob husitů. Výsledek bude zajímavý jak z hlediska historického, tak i logistického.