Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav přírodních léčiv
Lektoři: PharmDr. Ivana Daňková

Popis:

U zvoleného rostlinného druhu bude připraven extrakt s využitím vhodné metodiky a tento bude následně separován a analyzován metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Významné obsahové látky budou identifikovány pomocí spektrálních metod, případně porovnáním se standardem.