Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Zahradnická fakulta
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.
Studenti: Petra Šteflíčková - Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Popis:

Bourání městských hradeb a budování parkových okruhů je jedním ze zásadních momentů vývoje evropské zahradní kultury. Student se ve svém výzkumu zaměří na vznik a uplatnění tohoto fenoménu na území České republiky a na základě studia písemných i obrazových pramenů formuluje obecné znaky dobové tvorby parkových okruhů i jejich individualitu na příkladech jednotlivých měst.