Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Martin Šotnar
Studenti: Oldřich Ondrášek - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Student provede množstevní analýzu složení odpadů z domácnosti. Dále provede u vybraných odpadů analýzu výhřevnosti a prvkového složení. Z výsledků provede návrh možného využití daných odpadů a vyhodnocení produkce jednotlivých druhů odpadů v místě bydliště. Student bude mít možnost se zúčastnit exkurze do spalovny odpadů v Brně.