Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Jiří Pokorný
Studenti: Martin Pivnička - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Využití dronů neboli UAV (Unmanned Aerial Vehicle) je v dnešní době časté, jelikož se jedná o součást plánovaných mobilních sítí 5.generace a to ať již v komerčním nasazení tak pro výzkumné účely. Cílem této práce bude navrhnout a zrealizovat spínaný zdroj s možností vysokého odběru proudu a dobrou stabilitou. Tento zdroj bude sloužit k napájení telekomunikačních zařízení umístěných na dronu, který je navržen pro výzkumné účely.