Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav fyzikální elektroniky
Lektoři: Štěpánka Kelarová
Studenti: Michal Kuchařík - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis:

Plazmochemická depozice z plynné fáze (PECVD) umožňuje přípravu široké škály materiálů vhodnou volbou depozičních parametrů. V poslední době vzrůstá zájem o aplikace plazmových polymerů na bázi organosilikonů nejen v průmyslové sféře, ale také v oblasti medicíny. Jedná se jak o materiály s antibakteriálním účinkem vhodné např. pro chirurgické implantáty, tak o materiály zlepšující adhezi buněk k povrchu, které lze aplikovat na zařízení používané při testování účinnosti léčiv. Volná povrchová energie je jedním z klíčových parametrů plazmových polymerů závisející na chemickém složení povrchu i na jeho struktuře. Tento parametr je často rozhodující pro využití plazmových polymerů v praxi: udává například míru hydrofobicity ochranných povlaků. Tento projekt je zaměřen na studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů na bázi trimethylsilyl acetátu a hexamethyldisiloxanu vyvíjených pro aplikace v lékařské mikrobiologii. Vyrobené tenké vrstvy budou testovány na adhezi bakteriálních buněk ve spolupráci s LF MU. Cílem projektu je najít souvislost mezi povrchovými vlastnostmi připravených materiálů a chováním buněk na těchto površích. Jelikož vlastnosti povrchu závisí na parametrech depozice, je součástí projektu také studium volné povrchové energie v závislosti na těchto parametrech. Tato práce přinese nové poznatky stěžejní pro další vývoj nových materiálů pro lékařské účely. V rámci SOČ získá student znalosti o PECVD technologii a seznámí se podrobněji s metodami charakterizace materiálů používaných ve vědě i průmyslu. Projekt umožní studentovi přípravu na studium na VŠ a přispěje k rozvoji jeho budoucí vědecké kariéry.