Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Studenti: Simona Tomášková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Cílem práce bude z dostupných údajů zpracovat analýzu zavlečených druhů živočichů v krajině a možností regulace jejich početnosti.