Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Popis: Cílem práce bude zpracovat analýzu, jaká krmiva je možné používat a pro které druhy zvěře v rámci zimního přikrmování.