Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy?

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav botaniky a zoologie
Lektoři: Ing. Jakub Šmerda, Ph.D.
Studenti: Lenka Kuchyňková - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis: Při mezidruhové hybridizaci dochází ke vzniku jedince (hybrida), jehož rodiče pocházejí každý z jiného druhu. Pokud je hybridizace častá a pokud jsou hybridi plodní, lze očekávat pozvolnou genetickou erozi jednoho z rodičovských druhů a v konečném důsledku pohlcení jednoho druhu druhým. Přestože v některých rodech je hybridizace jevem velmi častým a hybridi jsou plodní, genetickou erozi pozorujeme v přírodě spíše výjimečně. Nelze tedy vyloučit, že organismy mají mechanismus, který brání genetickou integritu druhu. Jedním z možných mechanizmů je, že hybrid si vybírá do vaječné buňky mateřské chromozomy a to buď na základě větší provázanosti plastidové DNA s těmito chromozomy, nebo případně pomocí meiotického tahu. Tuto selekci by bylo možné studovat pomocí průtokové cytometrie, pokud rodičovské druhy hybrida budou mít různě velké velikosti genomů. Druhy rodu Cirsium jsou ideální modelové organismy pro studium tohoto fenoménu: 1) hybridizace je v tomto rodu častá; 2) hybridi jsou plodní; 3) rostliny se nebrání samoopylení a 4) mezi některými hybridizujícími druhy jsou velmi rozdílné velikosti genomu. Jako modelové organismy byli vybráni hybridi druhů Cirsium acaulon a Cirsium oleraceum a hybridi druhů Cirsium heterophyllum a Cirsium palustre.