Návrh dendrologické naučné stezky

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav geologie a pedologie
Lektoři: Ing. Marie Balková
Studenti: Eva Běhálková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Student navrhne naučnou stezku, která bude spočívat v teoretické výsadbě jednotlivých druhů stromů (např. do podoby aleje podél obecní cesty apod.). Stromy se budou vázat k vybrané lokalitě z hlediska přirozené vegetace, lesního vegetačního stupně, historie využívání okolní krajiny, místního lesnictví či sadovnictví. K těmto základním informacím bude vhodné připijit také zajímavosti vázaných ke stromům z pohledu umění, tradic, mytologie apod. Panely jednotlivých zastavení student graficky zpracuje a vytvoří ke stezce např. pracovní listy nebo interaktivní hru pro vybranou věkovou skupinu návštěvníků. Průběh naučné stezky zvizualizuje za asistence školitele v GIS (geoinformačních systémech) do podoby mapy.