Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Ústav fyziky materiálů AV ČR
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Mgr. Jan Fikar, PhD.
Studenti: Ondřej Polách - Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace

Popis:

Nanometrické dislokační smyčky vznikají v kovech po velké deformaci nebo po ozáření energetickými částicemi. Takové smyčky mají zásadní vliv na pevnost a křehkost kovů. Zatím bohužel není přesný mechanizmus vzniku těchto malých smyček zcela objasněn. Student se nejprve seznámí se základy počítačové simulace použitím molekulární dynamiky. Pomocí volně dostupných programů LAMMPS (vlastní simulace) a Ovito (zobrazení výsledků) budeme simulovat vytváření malých smyček a také jejich pohyb v železe a wolframu. Zaměříme se na vliv typu a tvaru smyček na jejich energetickou náročnost a také mobilitu.