Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.
Studenti: Martin Pivnička - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis: Současný trend v oblasti komunikačních technologií směřuje k vývoji a nasazení zařízení, která budou schopná vzájemně komunikovat a předávat informace bez interakce člověka. V současnosti se tento koncept označuje souhrnně jako „Internet věcí“ (Internet of Things, IoT) nebo také komunikace strojového typu (Machine to Machine, M2M). Jednou z praktických implementací spadajících do konceptu IoT jsou nanokomunikační sítě. Jedná se o velmi specifickou oblast komunikačních technologií, kdy mezi sebou komunikují tzv. nanozařízení. Komunikační procesy mezi nanozařízeními jsou postaveny na mechanismech patřících do oblasti biologie, chemie či lékařství. Tento typ komunikace je možné popsat jako šíření informací mezi buňkami v lidském těle prostřednictvím jednotlivých molekul či baktérií. Mezi plánované oblasti využití nanokomunikací patří zejména lékařství, kdy mohou být nanozařízení použita např. k odhalení a lokalizaci nádoru v lidském těle či neinvazivnímu doručování léků přímo do postiženého orgánu. Jelikož je výzkum v této oblasti teprve v počáteční fázi, tak bude hlavním cílem práce simulace pohybu nanozařízení v lidském těle a možnost přenosu dat (informací) pomocí těchto nanozařízení. Simulace budou provedeny v simulátorech: N3Sim, který byl kompletně vyvinut pro účely nanosítí a NS-3 (Network Simulator 3), pro který byl již vyvinut počáteční modul pro možnost vytvoření komunikace mezi nanozařízeními.