Inovace tradiční receptury masného výrobku

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Studenti: Oliver Wacey - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis: Masné výrobky jsou tradiční položkou naší výživy a denní stravy, přesto by měly být podle výživové pyramidy konzumovány omezeně. Česká populace patří se svými stravovacími návyky na přední příčky pořadí národů s velkým výskytem civilizačních nemocí. Záměrem práce je inovovat masný výrobek snížením obsahu tuku a soli ve světle nutričních doporučení v závislosti na optimalizaci technologii výroby, tak aby výrobek splňoval hygienické, nutriční ale i  senzorické požadavky. V první fázi na základě dotazníkového šetření navrhneme a vybereme optimální výrobek a jeho recepturu, v další fázi vyrobíme na zařízení, které má MENDELU díky vlastnímu poloprovozu (CZ 22067), který je veterinárně schválen jako masná výrobna, k dispozici. Ve třetí fázi ověříme na spotřebitelích potenciální úspěšnost.