3D tisk a jeho využití v designu nábytku

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav nábytku, designu a bydlení
Lektoři: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Studenti: Václav Mucha - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

3D tisk je v současné době relativně nová a moderní technologie, která se stále více používá v různých odvětvích lidské činnosti. Při zpracování uvedeného tématu, bude student spolupracovat na možných nových variantách využití 3D tisku a to jak na úrovni nábytkových modelů, tak na úrovni různých konstrukčních spojů a komponentů v nábytku.