Modulární stavba robota

Instituce: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Robotárna
Lektoři: Mgr. Miroslav Burda
Studenti: Tomáš Rohlínek - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Popis:

Robotické soutěže se v poslední době těší velké popularitě. Přesto, že roboti na těchto soutěžích jsou stavěni pro různé úkoly, mají řadu částí konstrukce se stejným účelem. Například každý robot musí ovládat motory, řídit čidla a číst z nich data a podobně. Navíc každý autonomní robot musí znát svoji přesnou polohu na hřišti, řešit správu baterií a další úkoly. Proto je vhodné mít často opakované části robotů jednotné koncepce ve formě samostatných modulů, které se mohou snadno připojit na různé roboty a řídící platformy (ESP32, Arduino, ... ). Přitom dostupné moduly a zařízení nesplňují požadované vlastnosti a každý konstuktér si je proto vyrábí nebo upravuje sám. Cílem práce je návrh a realizace modulů, které se dají jednoduše použít nejen pro soutěžní roboty. Přitom moduly by měly být: navzájem zaměnitelné, snadno namontovatelné a ovladatelné, cenově dostupné a podrobně zdokumentované v češtině.