Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis: Téma se zabývá problematikou počítačové analýzy snímků sítnice pro účely diagnostiky očních nemocí a nemocí spojených s kardiovaskulárním systémem. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody využívající filtraci obrazu a nástroje strojového učení. Předmětem další práce bude praktická realizace vybrané metody segmentace cévního řečiště. Realizace bude probíhat ve vybraném programovém prostředí. Jako data pro analýzu budou sloužit snímky pořízené digitální fundus kamerou. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.