Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav nábytku, designu a bydlení
Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Popis: Uvedené téma řeší návrh nového produktu z papíru (karton, lepenka), kde si následně student bude moci pod odborným vedením vyzkoušet návrh nového produktu od prvopočáteční myšlenky, včetně konstrukčního detailu až po finální podobu výrobku. Výsledkem práce bude funkční prototyp v M1:1. Nároky na studenta: tvůrčí schopnost, manuální zručnost a kreativní myšlení.