Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Neurologie
Lektoři: Mgr. Lucie Vondráčková
Studenti: Beáta Bláhová - Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je zhodnocení efektivity a navržení úprav pro vzdělávací program, který vzdělává seniory o tom, jak rozpoznat a jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Je zaměřen na skupinu vysoce ohroženou cévními onemocněními. Účastníci programu se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému nebo sami sobě zachránit život. Praktická část práce je zaměřená na zpracování a analýzu dat základními statistickými metodami. Na základě evaluace student navrhne změny, které povedou ke zefektivnění programu.