Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Historický ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: pobočka Brno
Lektoři: doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Studenti: Zuzana Urbanová - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem projektu je obraz Velké Moravy jako prvního státního útvaru Čechů a Slováků v dílech významným osobností druhé poloviny 19. století a 20. století v kontextu národně obrozenecké a státní ideologie. Tedy, Velká Morava jako opora českého a československého (slovenského) státu)