Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Ing. Petr Kalousek, Ph.D.

Popis: Větvení stonku u rostlin je regulováno signálními molekulami, tzv. fytohormony (látky v řadě ohledů funkčně podobné živočišným hormonům). Centrální úlohu zde hraje fytohormon auxin. Na modelovém systému klíčních rostlin hrachu bude testována role biosyntézy fytohormonu auxinu v úžlabních pupenech pro iniciaci jejich růstu. Jako metodický přístup ke studiu této problematiky bude využita exogenní aplikace nově identifikovaných specifických syntetických inhibitorů, které blokují různé biosyntetické dráhy auxinu. U takto ošetřených úžlabních pupenů bude poté studována jejich růstová aktivita na základě exprese vybraných markerových genů.