Marketing subkultury

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav marketingu a obchodu
Lektoři: Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Popis: Lze zaměřit marketingové aktivity na členy nějaké subkultury? Lze členy subkultury využít pro marketingové aktivity k většinové společnosti? Čím se liší marketing pro subkultury?