Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Biofyzikální ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: Biofyzikální ústav
Lektoři: Mgr. Zuzana Dvořáková, Ph.D.
Studenti: Viktorie Menšíková - Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Popis:

Úseky DNA bohaté na guaniny nebo cytoziny mají za určitých podmínek tendenci přijímat nekanonické sekundární struktury - guaninové kvadruplexy nebo cytozinové i-motivy. Zajímavé je, že tyto oblasti se nevyskytují v genomu náhodně, ale jsou umístěny spíše v regulačně důležitých oblastech genů a onkogenů a v telomerách. Existují důkazy, že tyto DNA struktury existují v živých buňkách a hrají důležitou roli v biologických procesech, jako je replikace, regulace (onko)genové exprese a správná funkce telomer. Proto se tyto čtyřřetězcové struktury staly nadějným prostředkem v oblasti lékařské chemie. Pomocí metod spektroskopie cirkulárního dichroismu, UV absorpční spektroskopie a polyakrylamidové gelové elektroforézy bude studován vznik a stabilita čtyřřetězcových struktur regulačně důležitých úseků lidské genomové DNA v závislosti na jejich primární struktuře.